Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
Ngày cập nhật 29/08/2017
Ảnh minh họa

       
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; phấn đấu toàn tỉnh đạt chuẩn PCGDTH mức độ III vào cuối năm 2017; phổ cập giáo dục THCS mức độ II trong năm 2018 và tăng tỷ lệ số “xã, phường, thị trấn có 80% thanh niên trong độ tuổi có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương”. Tăng cường công tác xây dựng và bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Tăng cường giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các đơn vị và địa phương. Triển khai mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục và nâng cao chất lượng dạy và học. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Tích cực chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá đảm bảo đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, chính xác kết quả học tập của học sinh. Có giải pháp để nâng cao chất lượng đại trà và nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh dạy học thí nghiệm, thực hành cho học sinh; định hướng nghề nghiệp và tổ chức phân luồng học sinh một cách hợp lý. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá gắn liền với việc tinh giản các nội dung bất hợp lý hoặc không cần thiết và đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng các trường mầm non và phổ thông, phát huy công tác tự đánh giá, tăng cường đánh giá ngoài, cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ ở các cấp, bậc học; trong đó chú trọng phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến. Tiếp tục chỉ đạo dạy học ngoại ngữ ở các cấp học phù hợp với trình độ học sinh, điều kiện vùng miền và đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng và các hoạt động giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và thực hiện giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với một số cơ sở giáo dục ở những vùng có điều kiện.
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên chế, chế độ chính sách, kinh phí và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành Giáo dục.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cho các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; tiếp tục quan tâm thực hiện công tác kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp trên địa bàn một cách hợp lý và phù hợp với quy hoạch chung toàn tỉnh; tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện để nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia và trường học 2 buổi ngày ở các cấp, bậc  học; quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và người lao động đầy đủ, đúng quy định để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học...
 

 

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.529.598
Truy câp hiện tại 28