Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thông báo về việc triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Ngày cập nhật 05/10/2021

Thực hiện Công văn số 1675 /STP-PBGDPL ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở Tư pháp ,  Công văn số 258 /TP ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Phòng Tư pháp thị xã Hương Thủy về việc triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (viết tắt là Cuộc thi) theo Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi.

 Để đảm bảo tổ chức triển khai Cuộc thi có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, UBND phường đề nghị Thủ trưởng các Ban, ngành đoàn thể của phường; Tổ trưởng các tổ dân phố; 02 đơn vị kinh tế; Hiệu trưởng các trường học quan tâm chỉ đạo, vận động, khuyến khích và tạo điều kiện cho toàn thể đội ngũ giáo viên người lao động, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

 - Đối tượng thi: cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nội dung thi:

+ Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,…

+ Hiểu biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

- Cách thức thi: Người dự thi thực hiện trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài viết tự luận không quá 08 trang giấy A4. Thể lệ Cuộc thi, các câu hỏi và mẫu làm bài dự thi được đăng tải trên mục Thông tin tuyên truyền của Trang thông tin điện tử phường Thủy Dương (http://thuyduong.thuathienhue.gov.vn).

- Thời gian thi và trao giải: Cuộc thi sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 10/10/2021. Cuộc thi sẽ được Thanh tra Chính phủ tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 12/2021.

- Thời gian và địa điểm nhận bài thi: Các cơ quan, đơn vị gửi các bài dự thi về UBND phường chậm nhất vào ngày 04/10/2021 để UBND phường tổng hợp các bài dự thi và gửi về UBND thị xã Hương Thủy theo quy định.

 

 

- Giải thưởng cuộc thi:

+ 01 Giải Nhất: 20.000.000 đồng/1giải;

+ 02 Giải Nhì: 15.000.000 đồng/1giải;

+ 03 Giải Ba: 10.000.000 đồng/1giải;

+ 10 Giải Khuyến khích:  5.000.000 đồng/1giải;

+ 03 Giải Tập thể: 10.000.000 đồng/1giải.

 

Cuộc thi cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.714.505
Truy câp hiện tại 226