Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
V/v xử lý kỷ luật vi phạm chính sách dân số
Ngày cập nhật 14/04/2022

Ban chỉ đạo Liên ngành công tác Dân số-KHHGĐ thị xã hướng dẫn đơn vị xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số như sau:


1. Trường hợp Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ ba trở lên nếu thuộc một trong các trường hợp sau không vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị
định số 20/2010/NĐ-CP cụ thể như sau:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.


- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.


- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.


- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền đã được Hội đồng Giám định Y khoa câp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.


- Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện đang còn sống.


- Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.


2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ ba trở lên nếu vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình thì việc xem xét xử lý kỷ luật được tiến hành sau khi sinh con ra sống.

Khi xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị căn cứ vào mức độ của hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/NĐ-CP cụ thể sau đây để áp dụng hình thức kỷ luật cho phù hợp, bảo đảm tương xứng giữa kỷ luật về Đảng và kỷ luật hành chính:


- Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.


- Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.


- Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.


- Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.


3.Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ và các xã, phường nếu đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không thuộc các trường hợp nêu trên mà sinh con thứ 3 trở lên thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo hình thức sau đây:


3.1. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm sinh con thứ ba trở lên nếu vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình thì việc xem xét xử lý kỷ luật được tiến hành sau khi sinh con ra sống thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ “về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ ba mà bị xử lý kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính” thì sẽ bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” của năm đó.


* Ghi chú: Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật được quy định tại khoản 1 điều 3 của Nghị định số 112/NĐ-CP cụ thể như sau:


- Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép.


- Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.


- Cán bộ, công chức, viên chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.


- Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.


3.2. Trường hợp Đảng viên vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình mà sinh con thứ 3 trơ lên thì sẽ bị xử lý kỷ luật đảng theo Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 hình thức sau đây:


- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách.


- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).


- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.


- Trường hợp gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con thứ 3 trở lên thì xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ.


Ban chỉ đạo Liên ngành công tác Dân số- Kế hoạch hoá gia định thị xã Hương Thuỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ; các xã, phường nghiêm túc thực hiện ./.

 

Chi tiết văn bản đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.714.505
Truy câp hiện tại 217