Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Kết quả bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 -2022
Ngày cập nhật 28/10/2019

TT

Tổ bầu cử

Họ và tên ứng cử viên

Số phiếu đạt

Kết quả %

01

Tổ bầu cử số 1, Tổ dân phố 1

Ngô Văn Thành

219/221

99.09

02

Tổ bầu cử số 2, Tổ dân phố 2

Lê Quý Phú

294/300

92.66

03

Tổ bầu cử số 3, Tổ dân phố 3

Lê Quý Quánh

306/310

98.7

04

Tổ bầu cử số 4, Tổ dân phố 4

Nguyễn Thanh Tuấn

218/228

95.61

05

Tổ bầu cử số 5, Tổ dân phố 5

Trần Thủy

253/257

98.44

06

Tổ bầu cử số 6, Tổ dân phố 6

Phạm Bá Quyết

272/276

98.55

07

Tổ bầu cử số 7, Tổ dân phố 7

Lê Viết Thái

255/256

99,6

08

Tổ bầu cử số 8, Tổ dân phố 8

Đặng Văn Việt

220/233

94.42

09

Tổ bầu cử số 9, Tổ dân phố 9

Lưu Tri

300/305

98.36

10

Tổ bầu cử số 10, Tổ dân phố 10

Trần Tơ

274/277

98,91

11

Tổ bầu cử số 11, Tổ dân phố 11

Phùng Hữu Chất

192/204

94,11

12

Tổ bầu cử số 12, Tổ dân phố 12

Nguyễn Thanh Lâm

164/170

96.5

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.541.525
Truy câp hiện tại 85