Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
DANH SÁCH CÁC THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Ngày cập nhật 23/02/2021

TT

Họ và tên

CMND

Năm sinh

Họ tên cha, mẹ

Năm

 sinh

Tổ

 DP

Văn hoá

Sức khỏe

 1.  

Lê Viết Thủy Triều

192105571

14/10/2001

Lê Viết Cường

Phan Thị Thủy

1972

1974

01

12/12

 

3

 1.  

Hồ Thiên Dũ

192103072

29/01/2002

Hồ Thiên Chóng

Võ Thị Cúc

1973

1979

02

10/12

3

 1.  

Trương Ngọc Phú

192105549

04/11/2002

Trương Ngọc Thành

Nguyễn Thị Lộc

1972

1979

02

10/12

3

 1.  

Nguyễn Trần Quang Sang

192101296

08/9/1999

Nguyễn Hùng

Trần Thị Tuyết

1964

1971

03

CĐ 12/12

3

 1.  

Ngô Văn Quyết

192100912

15/12/1997

Ngô Văn Quân

Lê Thị Diễm Phương

1978

1980

04

12/12

3

 

 1.  

Lê Quý Tiến

 

30/9/2002

Lê Quý Thanh

Trương Thị Thu Uyên

1972

1978

05

8/12

3

 1.  

Nguyễn Ngọc Sơn Hải

192100962

16/7/1999

Nguyễn Ngọc Kiên© Đặng Thị Kiều Liên

 

1959

05

12/12

3

 1.  

Lê Bá Đăng Khoa

192109417

01/5/2001

Lê Bá Phúc ©

Ngô Thị Thương

 

1967

06

10/12

2

 1.  

Lê Viết Bảo Sơn

192103001

11/9/2000

Lê Viết Quy

Ngô Thị Ngọc

1972

1975

06

12/12

2

 1.  

Ngô Viết Mạnh Tường

192105120

08/12/2001

Ngô Viết Hân

Ngô Thị Mộng Liên

1974

1980

07

12/12

2

 1.  

Lê Viết Thanh Hoàng

192108962

19/02/2001

Lê Viết Thành

Phan Thị Trang

1972

1978

07

12/12

3

 1.  

Nguyễn Thanh Quốc

192097206

03/4/1997

Nguyễn Thanh Năm

Lê Thị Dung

1965

1969

07

9/12

3

 1.  

Lê Viết Nghiệp

192103032

22/5/2001

Lê Viết Trung

Nguyễn Thị Lệ Hằng

1972

1974

08

9/12

3

 1.  

Nguyễn Thanh Dũng

192105537

23/6/2002

Nguyễn Thanh Sơn

Ngô Thị Hằng

1967

1967

08

12/12

3

 1.  

Lê Quý Thân

191864594

27/11/1996

Lê Quý Hòa

Ngô Thị Thu Thủy

1972

1976

09

ĐH

12/12

3

 1.  

Phạm Bá Hải

192097237

13/7/1997

Phạm Điệp

Nguyễn Thị Thuận

1960

1962

09

ĐH

12/12

3

 1.  

Huỳnh Đức

192105417

18/10/2001

Huỳnh Phúc

Lê Thị Hẹ

1969

1968

10

9/12

3

 1.  

Lê Bá Xuân Cường

192097232

07/3/1998

Lê Bá Hoà

Lê Thị Cúc

1957

1962

11

12/12

2

 1.  

Phạm Thuận

192107238

10/10/2002

Phạm Tỵ

Nguyễn Thị Hiền

1977

1977

12

8/12

3

 1.  

Lê Viết Quốc

192105541

21/3/2002

Lê Viết Cường

Ngô Thị Thủy

 

1972

1972

02

12/12

1

 1.  

Nguyễn Quang Hiểu

192105547

05/8/2002

Nguyễn Quang Cứ

Nguyễn Thị Kim Hoa

1966

1974

06

12/12

1

 1.  

Lưu Thế Phong

192105523

07/9/2002

Lưu Thanh Tuân

Nguyễn Thị Huệ

1974

1979

09

12/12

1

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.529.670
Truy câp hiện tại 28