Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THEO DỰ THẢO ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở CÁC PHƯỜNG NỘI THỊ THUỘC THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ.
Ngày cập nhật 13/09/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUỶ DƯƠNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THEO DỰ THẢO ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở CÁC PHƯỜNG NỘI THỊ THUỘC THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ.

 

Số đường cần điều chỉnh là 1 đường. Số đường cần đặt tên mới là: 19  đường. Cụ thể như sau.

Đường điều chỉnh.

1. Đường Phùng Lưu: Điểm đầu: Dương Thiệu Tước, điểm cuối: Phùng Quán, chiều dài 5.000m. Hiện trạng sau khi điều chỉnh: Điểm đầu: Dương Thiệu Tước, điểm cuối: Sân Golf, chiều dài: 2.800m.

* Đường đặt tên mới:

1. Đường Tự Đức Thuận An: Điểm đầu: Cầu vượt Thủy Dương, điểm cuối: Cầu Như Ý 2. Chiều dài 4.200m. Đường nhựa 44m. Đề nghị đặt tên đường: Võ Chí Công.

2. Đường QH số 6 Khu QH TĐC Thủy Dương (Văn Tiến Dũng nối dài): Điểm đầu: phường An Đông, điểm cuối: KQH TĐC Thủy Dương. Chiều dài 495m. Đường nhựa 56m. Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Đức Tâm.

3. Đường số 4 Khu ĐTM CIC8: Điểm đầu: phường An Đông, điểm cuối: Hói Quý Đông. Chiều dài 615m. Đường nhựa 24m. Đề nghị đặt tên đường: Lê Trung Tông.

4. Kiệt 303 Nguyễn Tất Thành: Điểm đầu: Nguyễn Tất Thành, điểm cuối: Khúc Thừa Dụ. Chiều dài 300m. Đường nhựa 19,5m. Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Văn Tố.

5. Đường QH số 11 song song Văn Tiến Dũng nối dài (Khu QH TĐC Thủy Thanh, Thủy Dương): Điểm đầu: Tự Đức Thuận An, điểm cuối: Hói Cây Sen. Chiều dài 980m. Đường nhựa 18,5m. Đề nghị đặt tên đường: Lê Phụ Trần.

6. Đường QH Thủy Thanh: Điểm đầu: Đường QH số 1 (Khu QH TĐC Thủy Dương), điểm cuối: Tỉnh lộ 1 xã Thủy Thanh (song song Tự Đức Thuận An). Chiều dài 1.139m. Đường nhựa 18,5m. Đề nghị đặt tên đường: Lưu Nhân Chú.

7. Đường QH số 2 (Khu QH TĐC Thủy Dương): Điểm đầu: Đường Đại Giang, điểm cuối: Tỉnh lộ 1 xã Thủy Thanh (song song Tự Đức Thuận An). Chiều dài 1.266m. Đường nhựa 15,5m. Đề nghị đặt tên đường: Đỗ Nhuận.

8. Đường QH song song Tự Đức Thuận An đi vào Khu TĐC Thủy Dương GĐ1: Điểm đầu: Đường Đại Giang, điểm cuối: Đường QH số 11 (Khu QH TĐC Thủy Dương). Chiều dài 643m. Đường nhựa 19,5m. Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Huân.

9. Đường QH số 8 (Khu QH TĐC Thủy Dương): Điểm đầu: Lưu Nhân Chú dự kiến, điểm cuối: Ranh giới phường Thủy Dương (TĐC Hói Cây Sen). Chiều dài 770m. Đường nhựa 18,5m. Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Giản Thanh.

10. Đường khu TĐC Thủy Thanh song song Tự Đức Thuận An: Điểm đầu: Đường QH số 11 song song Văn Tiến Dũng nối dài (Khu QH TĐC Thủy Thanh, Thủy Dương), điểm cuối: Tỉnh lộ 1 xã Thủy Thanh (song song Tự Đức Thuận An). Chiều dài 555m. Đường nhựa 13,5m. Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Như Đỗ.

11. Đường QH số 1 (Khu QH TĐC Thủy Dương): Điểm đầu: Nguyễn Huân dự kiến, điểm cuối: Ranh giới phường Thủy Dương. Chiều dài 746m. Đường nhựa 10,5m. Đề nghị đặt tên đường: Lê Chí.

12. Đường QH số 7 (trước trụ sở Ban QLĐTM An Vân Dương): Điểm đầu: Trạm phát sóng Đài phát thanh TTH, điểm cuối: Hải Triều (Sông Lợi Nông). Chiều dài 320m. Đường nhựa 10,5m. Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Nhân Bị.

13. Đường QH số 8 (Khu ĐTM CIC8): Điểm đầu: Showroom Mitsubishi, điểm cuối: Hải Triều (Sông Lợi Nông). Chiều dài 520m. Đường nhựa 10,5m. Đề nghị đặt tên đường: Lê Nghĩa.

14. Đường QH Khu ĐTM CIC8: Điểm đầu: Showroom Mitsubishi, điểm cuối: Gara ô tô Trường Phát. Chiều dài 290m. Đường nhựa 11m. Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Vĩnh Lộc.

15. Đường QH song song Phạm Văn Thanh: Điểm đầu: Đường gom cạnh Hói đường Bến, điểm cuối: Khúc Thừa Dụ. Chiều dài 660m. Đường nhựa 11,5m. Đề nghị đặt tên đường: Đổng Hiền.

16. Đường QH song song Phạm Văn Thanh: Điểm đầu: Đường gom cạnh Hói đường Bến, điểm cuối: Khúc Thừa Dụ. Chiều dài 590m. Đường nhựa 12m. Đề nghị đặt tên đường: Bạch Liêu.

17. Kiệt 1,2 An Thường Công Chúa: Điểm đầu: Kiệt 203 Nguyễn Tất Thành, điểm cuối: Kiệt 303 Nguyễn Tất Thành. Chiều dài 530m. Đường nhựa 5m. Đề nghị đặt tên đường: Phan Phu Tiên.

18. Kiệt 427 Nguyễn Tất Thành: Điểm đầu: Nguyễn Tất Thành, điểm cuối: Khúc Thừa Dụ. Chiều dài 208m. Đường nhựa 9m. Đề nghị đặt tên đường: Nguyễn Công Duẫn.

19. Kiệt đường tránh phía Tây Huế: Điểm đầu: Cầu Xuân Chánh (Km 23 + 380), điểm cuối: Nhà ông Nguyễn Văn Dũng. Chiều dài 585m. Đường bê tông 5m. Đề nghị đặt tên đường: Trần Đình Thám.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.838.154
Truy câp hiện tại 37