Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
THÔNG BÁO TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG THỦY DƯƠNG KẾT HỢP VỚI TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ ỨNG CỬ TRÊN ĐỊA BÀN.
Ngày cập nhật 10/06/2024

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND thị xã: HĐND phường,

Sau khi thống nhất với Thường trực UBMTTQVN phường và tổ số 02 ĐB- HĐND thị xã về lịch tiếp xúc cử tri. Thường trực HĐND phường thông báo về nội dung và lịch tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND khóa XIII như sau:

1. Nội dung tiếp xúc cử tri:

Đại diện tổ ĐB HĐND số 02 thị xã; HĐND phường báo cáo với cử trí: Tình hinh thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

UBND phường trả lời việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 7 HĐND phường.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Thời gian

Đơn vị

Địa điểm

Ghi chú

Vào lúc 19 giờ ngày 11/6/2024

(tối thứ ba)

TỔ ĐB HĐND SỐ 1

(Tổ dân phố 1,5)

Hội trưởng UBND phường

ĐB. HĐND Phường

Vào lúc 19 giờ ngày 11/6/2024

(tối thứ ba)

TỔ ĐB HĐND SỐ 4

(Tổ dân phố 8, 9)

Nhà Văn hóa Tổ dân phố 9

ĐB. HĐND Thị xã

và ĐB. HĐND Phường

Vào lúc 19 giờ ngày 12/6/2024

(tối thứ tư)

TỔ ĐB HĐND SỐ 2

(Tổ dân phố 2, 3, 4)

Nhà văn hóa Tổ dân phố 2

ĐB. HĐND Thị xã

và ĐB. HĐND Phường

Vào lúc 19 giờ ngày 12/6/2024

(tối thứ tư)

TỔ ĐB HĐND SỐ 3

(Tổ dân phố 6, 7)

Nhà Văn hóa Tổ dân phố 6

ĐB. HĐND Phường

Vào lúc 19 giờ ngày 13/6/2024

(tối thứ năm)

TỔ ĐB HĐND SỐ 5

(Tổ dân phố 10, 11)

Nhà Văn hóa Tổ dân phố 10

ĐB. HĐND Phường

Vào lúc 19 giờ ngày 14/6/2024

(tối thứ sáu)

TỔ ĐB HĐND Số 6

(Tổ dân phố 12)

Nhà Văn hóa Tổ dân phố 12

ĐB. HĐND Thị xã

và ĐB. HĐND Phường


 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.099.201
Truy câp hiện tại 409