Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Lịch tiếp Công dân của UBND phường 6 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 17/07/2019

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”, Quy chế Tiếp Công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND phường thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường 6 tháng cuối năm 2019 tại Địa điểm tiếp công dân UBND phường Thủy Dương 

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

03/7/2019

17/7/2019

 

Đ/c Ngô Hữu Thuận, CT UBND phường

Đ/c Nguyễn Thị Thân, PCT UBND phường

 

Địa điểm tiếp công dân của UBND phường Thủy Dương

48 Nguyễn Tất Thành

07/8/2019

21/8/2019

 

Đ/c Lê Qúy Tư, PCT UBND phường

Đ/c Ngô Hữu Thuận, CT UBND phường

 

 

Địa điểm tiếp công dân của UBND phường Thủy Dương

48 Nguyễn Tất Thành

 

04/9/2019

 

 

18/9/2019

 

Đ/c Lê Qúy Tư, PCT UBND phường

(Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã cùng dự tiếp công dân)

 

Đ/c Nguyễn Thị Thân, PCT UBND phường

(Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã cùng dự tiếp công dân)

 

Địa điểm tiếp công dân của UBND phường Thủy Dương

48 Nguyễn Tất Thành

 

 

 

02/10/2019

16/10/2019

 

Đ/c Ngô Hữu Thuận, CT UBND phường

Đ/c Lê Qúy Tư, PCT UBND phường

 

Địa điểm tiếp công dân của UBND phường Thủy Dương

48 Nguyễn Tất Thành

06/11/2019

20/11/2019

 

Đ/c Nguyễn Thị Thân, PCT UBND phường

Đ/c Lê Qúy Tư, PCT UBND phường

 

Địa điểm tiếp công dân của UBND phường Thủy Dương

48 Nguyễn Tất Thành

04/12/2019

18/12/2019

 

Đ/c Lê Qúy Tư, PCT UBND phường

Đ/c Ngô Hữu Thuận, CT UBND phường

 

Địa điểm tiếp công dân của UBND phường Thủy Dương

48 Nguyễn Tất Thành

 

UBND phường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.406.715
Truy câp hiện tại 54