Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 07/2019
Ngày cập nhật 30/07/2019

TT

Lĩnh vực

Số phiếu khảo sát

Nơi đón tiếp của TTHCC

Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC

Thái độ tiếp nhận & TKQ

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả

Hồ sơ thủ tục hành chính

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không đúng hẹn

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

1

Bảo trợ xã hội

6

6

 

 

6

 

 

6

 

 

6

 

 

6

 

 

2

Liên thông Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chứng thực

195

195

 

 

195

 

 

195

 

 

195

 

 

195

 

 

4

Hộ tịch

64

64

 

 

64

 

 

64

 

 

64

 

 

64

 

 

5

Nội vụ

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

6

Đất đai

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

7

Liên thông người có công

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

Tổng

267

267

 

 

267

 

 

267

 

 

267

 

 

267

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.406.715
Truy câp hiện tại 38