Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 8/2019
Ngày cập nhật 03/09/2019

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công dân trong quá trình giao dịch các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

UBND phường Thủy Dương tháng 8 năm 2019

TT

Lĩnh vực

Số phiếu khảo sát

Nơi đón tiếp của TTHCC

Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC

Thái độ tiếp nhận & TKQ

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả

Hồ sơ thủ tục hành chính

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không đúng hẹn

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

1

Bảo trợ xã hội

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

Liên thông Bảo trợ xã hội

43

43

 

 

43

 

 

43

 

 

43

 

 

43

 

 

3

Chứng thực

252

252

 

 

252

 

 

252

 

 

252

 

 

252

 

 

4

Hộ tịch

58

58

 

 

58

 

 

58

 

 

58

 

 

58

 

 

5

Nội vụ

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

6

Đất đai

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

7

Liên thông người có công

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

Tổng

355

355

 

 

355

 

 

355

 

 

355

 

 

355

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.406.715
Truy câp hiện tại 25