Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tổng kết công tác mặt trận phường Thủy Dương năm 2020, triển khai chương trình hành động năm 2021
Ngày cập nhật 04/01/2021

Sáng ngày 29/12/2020, tại hội trường UBND phường, UBMT TQ Việt nam phường đã tổ chức tổng kết công tác mặt trận năm 2020 và triển khai chương trình hành động năm 2021. Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dữ, PCT UBMT TQ Việt Nam Thị xã; ông Hồ Minh Tuấn, PBT TT Đảng ủy phường; cùng đại diện HĐND, UBND phường, các ban ngành đoàn thể, các ông bà trong BCH UBMT Việt Nam phường, các ông bà là trưởng ban CTMT tổ dân phố trên địa bàn.

 

Trong năm vừa qua UBMT và các tổ chức Chính trị xã hội đã kêu gọi và vận động được 99 suất quà cho hộ nghèo và cận nghèo, mỗi xuất gồm có tiền mặt là: 1.500.000đ/ hộ nghèo; 1.000.000 đồng; hộ khó khăn đột xuất 500.000 đồng/ hộ ngoài ra các hộ được nhận gạo, mỳ tôm và nhu yếu phẩm phục vụ ngày tết, với tổng số tiền 157.000.000đồng dịp tết Nguyên đán Canh Tý. Trong đại dịch Covid 19, UBMT kêu gọi các nhà hảo tâm trao tặng số tiền trên 69.130.000 đồng và quà 230 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn đột xuất, người cao tuổi cô đơn, ốm đau hoạn nạn. Trong bão số 5 và các đợt lũ lụt tháng 10, 11 /2020 Mặt trận Tổ quốc phường đã thường xuyên về tận cơ sở nắm tình hình, kịp thời thăm hỏi động viên và trao quà hỗ trợ cho bà con dịp lũ lụt, đến nay các cấp chính quyền, mặt trận và các đoàn thể và tổ chức cá nhân đã trao tặng hơn 402 triệu tiền mặt và hơn 950 xuất quà cho bà con bị ảnh hưởng do thiên tai.

Bên cạnh đó UBMT phường đã hưởng ứng, phát động và thực hiện cuộc vận động đem lại nhiều kết quả tích cực, từng bước hình thành nếp sống văn hóa văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình,đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phối hợp với tổ chức thành viên chăm lo sự nghiệp giáo dục, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng toàn xã hội huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, thực hiện tốt việc khuyến học, khuyến tài thông qua hình thức vận động xây dựng quỹ khuyến học ở các cơ quan, họ tộc…

Phối hợp UBND quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chương trình DS - KHHGĐ thực hiện tốt mô hình khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên; mô hình đồng bào phật tử tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng BHYT và bảo hiểm Hưu trí tự nguyện. Hưởng ứng phong trào “Chủ nhật xanh”. Trong năm Ủy ban MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND - UBND phường tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đã có trên 1250 lượt cử tri đến tham dự và đóng góp trên 45 ý kiến quan trọng, hầu hết những ý kiến, kiến nghị được đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp thu, giải trình, trao đổi kịp thời, thấu tình, đạt lý, tạo sự phấn khởi và tin tưởng của  cử tri, đối với các đại biểu dân cử. Mặt trận đã phối hợp cùng Thường trực HĐND và các Ban HĐND thực hiện giám sát về quản lý điều hành của HTXNN Thủy Dương đối với hai chợ, giám sát các khoản thu chi của cha mẹ học sinh tại trường Mầm non Thủy Dương, giám sát về công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn về ý kiến của cử tri đã tham gia. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân phối hợp tổ chức giám sát nhân dân, tham gia hòa giải 25 vụ. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được duy trì, đã tổ chức giám sát 27 công trình xây dựng trên địa bàn. Thông qua hoạt động giám sát, góp phần chấn chỉnh kịp thời các dấu hiệu vi phạm. Từ đó, có những kiến nghị, đề xuất với đơn vị thi công nhằm đảm bảo đúng quy định thiết kế dự toán, thi công đúng tiến độ, đảm bảo thời gian.

 

 

Năm 2021, UBMT và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tập hợp, phát huy sức mạnh tập thể, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội mà NQ Đại hội Đảng bộ đề ra. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động gồm các nội dung trọng tâm sau: Tập trung cho công tác Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, UBMT tham mưu cho Đảng ủy và Chính quyền địa phương về quy trình triển khai bầu cử theo đúng quy định trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tham mưu về cơ cấu và thành phần của Đại biểu HĐND, chủ động thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử . Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.  Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổ chức tốt hoạt động trực báo, giao ban định kỳ, nâng cao chất lượng, phương pháp tổng hợp tình hình, tập hợp các ý kiến tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân để kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Hồ Minh Tuấn, PBT TT Đảng ủy phường; ông Nguyễn Văn Dữ, PCT UBMT TQ Việt Nam Thị xã đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2020. Đề nghị Ủy ban MTTQ phường và Ban công tác mặt trận các khu dân cư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chăm lo cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Chú trọng việc đăng ký và bình xét gia đình văn hóa; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Phát huy dân chủ cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường giám sát, phản biện xã hội tại địa phương./.

 

T.C
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.541.525
Truy câp hiện tại 81