Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Đề ngị BBT cần thay đổi hình ảnh đại diện của trang TTĐT phường. có thể lấy hình ảnh của Đình làng hoặc Cơ quan Đảng , chính quyền của phường sẽ mang tính đại diện hơn
Người gửi: Kim Ngân - Thủy Dương - Hương Thủy - TT Huế (Ngày gửi: 15/06/2014)
Đáp:

Xin cảm ơn bạn, chúng tôi sẽ đề nghị bộ phận kỹ thuật CITC hổ trợ chỉnh sửa trong thời gian tới.

Trân trọng

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.778.886
Truy câp hiện tại 370