Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Đề nghị BBT cần quan tâm đến chuyên mục "Chiến lược định hướng phát triển". Hiện tại chuyên mục mày bài viết còn khá ít và sơ sài
Người gửi: Lê Nhung - Tổ 10 phường Thủy Dương (Ngày gửi: 14/04/2014)
Đáp:

 Kính gởi : Lê Nhung

Xin cảm ơn bạn, chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian đến

Ban biên tập

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.778.803
Truy câp hiện tại 349