Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Ngày cập nhật 18/02/2022

Chiều ngày 27/1, tại Hội trường UBND phường, UBND phường Thuỷ Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đến tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Lài, TUV, BT Đảng uỷ, CT HĐND phường; đồng chí Hồ Minh Tuấn, PBT TT Đảng uỷ phường; đồng chí Ngô Hữu Thuận, PBT Đảng uỷ, CT UBND phường cùng các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn.

 

 

Năm 2021 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm (2020 - 2025), với mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. UBND phường đã chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết Đảng bộ phường và Nghị quyết HĐND đề ra. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - dịch vụ, khuyến khích phát triển công nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bước sang năm mới, phường Thuỷ Dương đặt ramục tiêu như sau: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 350-370 tỷ đồng; Các ngành dịch vụ chiếm 70%, CN – TTCN - xây dựng  chiếm 24,5% và Nông nghiệp 5,5%; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.700 tấn; Năng suất lúa bình quân cả năm trên 65 tạ/ha/vụ; Bình quân thu nhập trong nhân dân là 45.000.000 đồng/người/năm; Thu ngân sách địa phương bình quân không bao gồm thu tiền sử dụng đất tăng 13% (thu cấp quyền sử dụng đất là 25,8 tỷ đồng); Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên từ 1,05 - <1%; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên <15%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới <5%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều <1,84%; Giữ vững từ 98% trở lên hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Nâng cao chất lượng các tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 97%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%, giải quyết việc làm mới 250 lao động; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom tập trung 98%; Giữ vững 4/4 trường đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường THCS Thủy Dương đạt trường kiểu mẫu; Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi Thanh niên nhập ngũ.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Hữu Thuận, PBT Đảng uỷ, CT UBND phường đề nghị  các ban, ngành đoàn thể căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và lĩnh vực công tác được giao; phân công cụ thể cá nhân, đơn vị thực hiện và lãnh đạo nào chịu trách nhiệm chỉ đạo chính góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 của địa phương.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.838.154
Truy câp hiện tại 36