Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG THỦY DƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Ngày cập nhật 19/02/2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG THỦY DƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THỦY DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 01/TB-TTHĐND ngày 02 /01/2020 của TTHĐND phường)

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

07/01/2020

14/01/2020

21/01/2020

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Đ/c Lê Thị Thúy Nga, PCT HĐND phường

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Địa điểm tiếp công dân phường Thủy Dương

48 Nguyễn Tất Thành

04/02/2020

11/02/2020

18/02/2020

25/02/2020

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Đ/c Lê Thị Thúy Nga, PCT HĐND phường

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Đ/c Lê Thị Thúy Nga, PCT HĐND phường

Địa điểm tiếp công dân phường Thủy Dương

48 Nguyễn Tất Thành

 

10/3/2020

17/3/2020

25/3/2020

31/3/2020

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Đ/c Lê Thị Thúy Nga, PCT HĐND phường

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Đ/c Lê Thị Thúy Nga, PCT HĐND phường

Tổ ĐB HĐND Số 1 (Tổ dân phố  1, 5)

Địa điểm tiếp công dân phường

Địa điểm tiếp công dân phường

Tổ ĐB HĐND Số 2 (Tổ dân phố  2)

07/4/2020

14/4/2020

21/4/2020

28/4/2020

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Đ/c Lê Thị Thúy Nga, PCT HĐND phường

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Đ/c Lê Thị Thúy Nga, PCT HĐND phường

Tổ ĐB HĐND Số 3 (Tổ dân phố  3,4)

Địa điểm tiếp công dân phường

Tổ ĐB HĐND Số 4 (Tổ dân phố  6,8)

Địa điểm tiếp công dân phường

05/5/2020

12/5/2020

20/5/2020

26/5/2020

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Đ/c Lê Thị Thúy Nga, PCT HĐND phường

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Đ/c Lê Thị Thúy Nga, PCT HĐND phường

Địa điểm tiếp công dân phường Thủy Dương

48 Nguyễn Tất Thành

02/6/2020

09/6/2020

16/6/2020

23/6/2020

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Đ/c Lê Thị Thúy Nga, PCT HĐND phường

Đ/c Ngô Thị Lài, CT HĐND phường

Đ/c Lê Thị Thúy Nga, PCT HĐND phường

Địa điểm tiếp công dân phường Thủy Dương

48 Nguyễn Tất Thành

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.529.625
Truy câp hiện tại 24