Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
V/v đẩy mạnh tuyên truyền, thu nhận và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID)
Ngày cập nhật 12/07/2023
Ngày 11 tháng 7 năm 2023 UBND thị xã Hương Thủy ban hành công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, thu nhận và hướng dẫn kích hoạt tài khoản  định danh điện tử (VNeID). 
Nội dung văn bản chỉ đạo như sau:

 

 

Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 28/4/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh về tổ chức đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn năm 2023, thời gian qua việc triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, rõ nét, lan tỏa mạnh mẽ đến toàn bộ Nhân dân trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, việc phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 06, công tác thu nhận và kích hoạt tài khoản ĐDĐT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Đề án 06, ứng dụng định danh điện tử VNeID; việc triển khai còn mang tính hình thức, chưa huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Nhằm đẩy mạnh tiến độ thu nhận hồ sơ ĐDĐT, nâng cao tỉ lệ kích hoạt tài khoản ĐDĐT trên địa bàn thị xã; Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Ủy ban nhân dân các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Ủy ban nhân dân các phường, xã 

a) Tiếp tục quán triệt, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; mỗi đảng viên, công chức, viên chức phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người thân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản ĐDĐT.

Đối với những đơn vị có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến nay vẫn chưa hoàn thành đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 theo yêu cầu tại Công văn 726/UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp, làm rõ nguyên nhân và đề xuất kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức và cá nhân có liên quan. Kết quả báo cáo về UBND thị xã (qua phòng Nội vụ thị xã) để tập hợp, báo cáo Lãnh đạo thị xã.

b) Các bộ phận có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến liên hệ công tác đăng ký, cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

c) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, như: Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip; Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chip; Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD; Thực hiện tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Sử dụng ứng dụng VNeID; Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú; Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. 

2. Ủy ban nhân dân các phường, xã

a) Phát động chiến dịch truyền thông, tuyên tuyền về những tiện ích của tài khoản ĐDĐT, ứng dụng VNeID, bằng nhiều hình thức như: Tăng cường sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử trong giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, bố trí pano, áp phích, tờ rơi, cẩm nang cầm tay, standee, banner…tại trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Bộ phận một cửa, Nhà văn hóa cộng đồng cấp xã, thôn, tổ dân phố… Đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh…; tuyên truyền qua nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo…), thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, khu dân cư, họp thôn, tổ dân phố…

b) Chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 cấp thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng, huy động lực lượng cốt cán, mặt trận, đoàn thể, lực lượng đoàn viên thanh niên Hội phụ nữ cùng Công an cấp xã tăng cường về từng hộ gia đình với phương châm “đi từng ngõ, vào từng nhà” để tuyên truyền, hướng dẫn công dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; phấn đấu đến ngày 30/7/2023, 70% công dân trên 14 tuổi được thu nhận tài khoản ĐDĐT và tỷ lệ kích hoạt tài khoản ĐĐĐT đạt trên 50%.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã phải phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 của địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Chủ động quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên... trong việc phối hợp thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

3. Công an thị xã

a) Xây dựng Kế hoạch, bố trí lực lượng tổ chức đồng loạt thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, ưu tiên triển khai tại địa bàn cấp xã, khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi (dân cư đông và tập trung, trình độ dân trí, mật độ sử dụng smartphone cao…); duy trì bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hoàn thành tiến độ theo chỉ tiêu đề ra.

b) Chủ động biên soạn nội dung, tài liệu tuyên truyền về tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID; phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Trung tâm VHTT&TT thị xã, các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

c) Tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, tồn tại, nguyên  nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân để tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã, Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 thị xã có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh và đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn thị xã, đặc biệt là thông qua Đài Phát thanh thị xã, hệ thống phát thanh - truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử thị xã và Ủy ban nhân dân các phường, xã để tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các ứng dụng phần mềm dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, những tiện ích của việc sử dụng tài khoản ĐDĐT nhằm tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an thị xã tập trung chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền trên địa bàn thị xã. 

5. Văn phòng HĐND&UBND thị xã

Phối hợp với Công an thị xã tham mưu Lãnh đạo UBND thị xã thành lập các Tổ công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các điểm thu nhận hồ sơ ĐDĐT và hoạt động của các Tổ công tác Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDĐT tại từng hộ gia đình.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.091.272
Truy câp hiện tại 89