Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
Ngày cập nhật 19/06/2024

Ngày 01/6/2024, Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểm công tác CCHC năm 2024 đã ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-BTCHT về việc ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

THỂ LỆ
Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-BTCHT ngày 01/6/2024 của Ban Tổ chức hội thi)

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại:

- Các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp;

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế công nghiệp tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Cục Hải quan; Cục Thống kê; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh.

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Chuyên viên, các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Hội thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

1. Nội dung thi trắc nghiệm

- Đề thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm (được thay đổi sau mỗi đợt thi và lựa chọn ngẫu nhiên đối với mỗi đối tượng dự thi; mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D và chỉ có 01 phương án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 15 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

- Nội dung câu hỏi trắc nghiệm nằm trong danh mục các văn bản được ban hành theo Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh.

2. Hình thức dự thi

- Thi trực tuyến được tích hợp trên nền tảng Hue-S.

- Thiết bị sử dụng: Người tham gia Hội thi sử dụng Máy tính bảng, điện thoại thông minh.

- Đăng nhập tham gia dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được sử dụng tài khoản cá nhân đã đăng ký để đăng nhập tham gia dự thi trên nền tảng Hue-S.

- Phần thi trắc nghiệm được công bố kết quả và trao giải từng đợt.

3. Thời gian thi

Phần thi trắc nghiệm diễn ra trong 04 đợt, bắt đầu từ ngày 17/6/2024, kết
thúc vào ngày 14/7/2024, gồm:

- Đợt 1: Từ 08 giờ ngày 17/6/2024 đến 24 giờ ngày 22/6/2024.

- Đợt 2: Từ 08 giờ ngày 24/6/2024 đến 24 giờ ngày 29/6/2024.

- Đợt 3: Từ 08 giờ ngày 01/7/2024 đến 24 giờ ngày 06/7/2024.

- Đợt 4: Từ 08 giờ ngày 08/7/2024 đến 24 giờ ngày 13/7/2024.

Mỗi đợt, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.

4. Bài thi không hợp lệ

- Bài dự thi đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân được quy định tại điểm 2, mục II của Thể lệ này.

- Bài dự thi không đảm bảo thời gian quy định được thiết lập trên phần mềm.

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM, CÔNG NHẬN GIẢI THƯỞNG

1. Cách tính điểm

- Có 15 câu hỏi trắc nghiệm với tổng số điểm là 100.

- Câu hỏi dự đoán là kết quả dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với số lượng người trả lời đúng tất cả 15 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

2. Công nhận giải thưởng

Căn cứ số lượng giải thưởng để xét theo thứ tự từ cao xuống thấp:

a) Đối với giải thưởng phần thi trắc nghiệm: Căn cứ vào kết quả trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:

- Kết quả dự đoán;

- Thời gian gửi bài thi.

b) Đối với giải thưởng tập thể: Căn cứ vào số lượng giải thưởng tập thể chia theo các khối tại khoản 2, Mục IV, giải thưởng tập thể chỉ được trao cho cơ quan, đơn vị không có cá nhân nào đạt điểm 0 tại các đợt thi trắc nghiệm.

Căn cứ công nhận giải thưởng tập thể được xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Bình quân tỷ lệ số lượt người dự thi trắc nghiệm qua 04 đợt thi được tính theo Bảng quy đổi số lượng;

- Tỷ lệ bài dự thi trắc nghiệm đạt trên 80 điểm được tính theo Bảng quy đổi số lượng;

- Điểm bình quân các bài dự thi trắc nghiệm của đơn vị được tính theo Bảng quy đổi số lượng.

BẢNG QUY ĐỔI SỐ LƯỢNG

TT

Đơn vị

Tỷ lệ % tối đa

Mức tương đương

1

Không quá 30 người

100%

100%

2

Từ 31 - 100 người

98%

100%

3

Từ 101 người - 300 người

96%

100%

4

Từ 301 người - 600 người

94%

100%

5

Từ 601 người - 1.000 người

92%

100%

6

Trên 1.000 người

90%

100%

 

Riêng đối với khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, giải thưởng tập thể được xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Tổng số lượt người dự thi trắc nghiệm qua 04 đợt thi;

- Tỷ lệ bài dự thi trắc nghiệm đạt trên 80 điểm/tổng số bài dự thi;

- Điểm bình quân các bài dự thi trắc nghiệm của đơn vị.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI

1. Giải thưởng cá nhân:

Mỗi đợt thi có 03 giải thưởng được trao cho các cá nhân gồm:

- 01 giải Nhất, trị giá 1.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì, trị giá 700.000 đồng.

- 01 giải Ba, trị giá 500.000 đồng.

2. Giải thưởng tập thể:

Giải thưởng tập thể được chia theo các khối như sau:

- Khối cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (gồm các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; Báo Thừa Thiên Huế; Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội cựu Chiến binh tỉnh), có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng.

- Khối cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh (gồm các đơn vị: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh), có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng.

- Khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (gồm các đơn vị: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Cục Hải quan; Cục Thống kê; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh), có 02 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng.

- Khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (gồm 11 đơn vị: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình NN và PTNT tỉnh, Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Trung tâm CNTT tỉnh,Trung tâm Xúc tiến đầu tư, TM và HTDN tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Nhà Xuất bản Thuận Hóa, Trường Cao đẳng Huế, Trường Cao đẳng Y tế Huế, Viện NCPT tỉnh), có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng.

- Khối cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng.

- Khối UBND cấp huyện có 03 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng.

+ 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng.

- Khối cấp xã (gồm cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã), có 09 giải:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 03 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 05 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

3. Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

4. Trao giải:

Ban Tổ chức trao giải thưởng phần thi trắc nghiệm cho các cá nhân theo từng đợt thi và các giải thưởng tập thể được trao tại lễ tổng kết, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8/2024.

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN

Thông tin về các tổ chức, cá nhân đạt giải thưởng sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Hue-S và các phương tiện thông tin, truyền thông khác.

Thể lệ Hội thi được đăng tải trên ứng dụng Hue-S, website chính thức của Hội thi, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức, Tổ chuyên viên giúp việc và các đơn vị, cá nhân tham gia Hội thi thực hiện nghiêm túc theo Thể lệ này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, Ban Tổ chức Hội thi sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Mọi vướng mắc (nếu có) đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Thường trực Ban Tổ chức Hội thi (qua Phòng Cải Cách hành chính, Sở Nội vụ) để được giải đáp./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.099.201
Truy câp hiện tại 406