Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Xây dựng và phát triển đô thị Huế là vấn đề cấp thiết
Ngày cập nhật 21/10/2019

Sáng ngày 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận và cho ý kiến về Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030; Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tổng kết việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và quán triệt một số văn bản của Trung ương. Các đồng chí: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Đặt vấn đề tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, việc lập đề án xây dựng và phát triển đô thị Huế là vấn đề cấp thiết hiện nay. Đề án là một bước cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Đồng thời, thực hiện chủ trương mở rộng không gian phát triển đô thị Huế tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
 
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh dự họp liên hệ với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị để thảo luận, cho ý kiến thêm về các nội dung cụ thể trong Đề án; phân tích rõ ưu điểm, nhược điểm; lựa chọn phương án tối ưu để hoàn thiện Đề án.
 
Về Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.  Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là những nội dung hết sức quan trọng, đề nghị hội nghị tập trung cho ý kiến về chủ đề, tiêu đề, kết cấu đề cương. Sau khi có ý kiến của Tỉnh ủy, Báo cáo chính trị tiếp tục được nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình, qua các bước để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 
 
 
 
 
Trình bày Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, để bảo đảm các mục tiêu đề ra, căn cứ vào nguồn lực hiện có gắn với ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân, tạo sự đồng thuận toàn xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất định hướng và phân chia Đề án làm 2 giai đoạn cụ thể.
 
Giai đoạn 1 (2020-2025), xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương. Phạm vi nghiên cứu bao gồm khu vực thành phố Huế hiện hữu; thị xã Hương Thủy (các xã: Thủy Vân, Thủy Bằng); thị xã Hương Trà (các phường, xã: Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Phong) và huyện Phú Vang (các xã, thị trấn: Thuận An, Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh), với quy mô khoảng 267km2.
 
Giai đoạn 2 (2025-2030), trên cơ sở định hướng phát triển của giai đoạn 1, tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch chung TP. Huế đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348 km2 , bao gồm TP. Huế mở rộng có quy mô 267km2 (theo mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương theo Điều 5 của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13) và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà.
 
Trên cơ sở các nội dung trình bày của Đề án, hội nghị sẽ bàn để thống nhất chủ trương và định hướng phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2030 theo 2 giai đoạn; bàn chủ trương xây dựng bộ tiêu chí đô thị di sản để Thường vụ Tỉnh ủy có cơ sở báo cáo Chính Phủ, Quốc hội bổ sung, sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị; cho ý kiến về chủ trương xây dựng cơ chế chính sách đặc thù áp dụng tỉnh Thừa Thiên Huế là “đô thị di sản – thành phố trực thuộc Trung ương”.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.541.525
Truy câp hiện tại 88