Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thông báo về việc tuyên truyền triển khai sử dụng “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”.
Ngày cập nhật 03/11/2021

Thực hiện Công văn số 2114 /STTTT-BCVT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế về tuyên truyền “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”;

Công văn số 1760-UBND-VP ngày 21 tháng 9 năm 2021 của UBND thị xã Hương Thủy về triển khai Thẻ kiểm soát dịch bệnh.

          Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để giúp các cơ quan chức năng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch. Phòng VH&TT thị xã Hương Thủy đề nghị cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường triển khai tuyên truyền sử dụng “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” bằng mã QR Quốc gia tại hệ thống thông tin phòng, chống dịch bệnh theo địa chỉ https://tcs.thuathienhue.gov.vn hoặc cài đặt trên hệ thống Hue-S (có hướng dẫn kèm theo), cụ thể như sau:

        1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã phân công người đại diện truy cập hệ thống thông tin phòng, chống dịch bệnh theo địa chỉ nói trên để tiến hành tạo thẻ và tổ chức in thẻ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

        2. Phòng GD&ĐT thị xã chỉ đạo các trường học trên địa bàn thị xã truy cập hệ thống thông tin phòng, chống dịch bệnh theo địa chỉ nói trên để tiến hành tạo thẻ và tổ chức in thẻ cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

        3. Trung tâm VH-TT&TT thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” bằng mã QR Quốc gia trên hệ thống loa truyền thanh không dây thị xã để người dân biết và thực hiện.

        4. UBND các xã, phường:

        - Phân công người đại diện truy cập Hệ thống theo địa chỉ nói trên để tiến hành tạo thẻ và tổ chức in thẻ cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động của đơn vị.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai tuyên truyền, in tờ rơi (có mẫu tờ rơi kèm theo) phát cho người dân và hướng dẫn cài đặt “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” cho toàn thể người dân tại địa phương.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.765.670
Truy câp hiện tại 918